Ana içeriğe atla

İslami İlimler Fakültesi: İlahiyat ve Ötesi

İlahiyat  Fakültesi 2018-2019 öğretim yılı itibariyle 60 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Eğitim süresi, bir yıllık zorunlu Arapça hazırlık eğitimiyle birlikte 5 yıldır. 

Fakültemizdeki derslerin % 30’u Arapça olarak verilmektedir.

Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölümün bulunduğu fakültemizde, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan tek bir program uygulanmaktadır.

 

Amaçlar

Öğrencilerini çok yönlü bir yaklaşım ile dinin sosyal, psikolojik ve felsefi boyutunu anlama, yorumlama ve analiz etmede araştırma alanlarıyla daha avantajlı bir konuma ulaştırmayı,

Bilgi üretmeyi, bireyin ve toplumun dinî inanç ve değerler konusundaki ihtiyaçlarına çözüm önerileri sunmayı; bilim insanı, entelektüel, araştırmacı, öğretmen ve din hizmetleri alanında uzman yetiştirmeyi,

Kurumsal kimliğini ve yükseköğrenim çerçevesini, dinî inançların/mezheplerin doğru anlaşılmasına katkıda bulunmayı, küreselleşen dünyada farklı dini inanç/mezhep mensupları arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Öğrenci Odaklı Eğitim Anlayışı

Bir yıllık Arapça Hazırlık Eğitimi, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda modern yöntemler kullanılarak 15 kişilik sınıflarda yapılmaktadır.

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, birinci sınıftan itibaren fakültemize gelmektedir. Öğrenci kontenjanımızın az olması, öğrencinin kalabalık içerisinde kaybolmasını önlemektedir. Fakültemizde öğrenci sayısına yakın öğretim üyesinin bulunması, öğrencilerimize bire bir eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

İlahiyat Fakültesinde klasik öğretim metodu yerine, araştırmacı ve sorgulayıcı bir öğretim metodu uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, bilgi alma ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda bilgi üretmektedir.

Fakültemizde anlama, yorumlama ve muhakeme etme yeteneğini geliştirecek ve uzmanlaşma yolunu açacak zengin seçimlik dersler bulunmakta, ikinci yabancı dil imkânı ve araştırma projelerine aktif katılım fırsatı sağlanmaktadır.

 

İkinci Yabancı Dil

 

Öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Ermenice ve Rusça gibi dillerden birini öğrenme imkânına sahiptir.

 

Çift Anadal ve Yandal

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde çift anadal ve yandal programları ile öğrencilerimizin çift diploma sahibi olmaları mümkündür.

Lisans eğitimi esnasında araştırmacı olmak isteyenlere lisansüstü eğitim rehberlik hizmetleri verilmektedir.

 

Farabi, Erasmus ve Mevlana

Farabi, Erasmus ve Mevlana programları ile öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerde eğitim görme imkânı sunulmaktadır.

 

Formasyon

Pedagojik formasyon dersleri eğitim sürecinde bizzat fakülte bünyesinde verilmektedir. Formasyon belgesi alarak mezun olan öğrencilerimiz öğretmen olmak hakkını elde etmektedir.

 

İstihdam

İlahiyat Fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz; üniversitelerde araştırma görevlisi, Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında öğretmen, müftü, vaiz/vaize, aile ve dini rehberlik personeli olarak görev almaktadırlar. 

Ayrıca öğrencilerimiz, lisans diplomasını yeterli gören kamu kurumlarında ve özel sektör kuruluşlarında da istihdam edilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.