Ana içeriğe atla
Prof. Dr. Ali AVCU

İslam'da Bâtınîlik ve İsmailîlik konularındaki çalışmalarıyla tanınan bir akademisyen.

ASBÜ İslami İlimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Fakülte Kurulu Üyesi

Ulûm Dergisi Konu Editörü

İlim servetten daha kıymetlidir; çünkü serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur. (Hz. Ali)

Bâtınîlik ve İsmailîlik konularında çalışmalar yapmaktadır.

Bâtınîlik-terör ve mehdîlik-terör ilişkisi üzerine kafa yoran az sayıdaki akademisyenden birisidir.

İslâm düşüncesine İslam öncesi dini-felsefi akımların etkileri konusunda araştırmalar yapmaktadır.

Bâtınîlik-Tasavvuf, Bâtınîlik-Alevîlik ilişkisi konularında özgün sonuçlar içeren çalışmalar planlamaktadır.

Din-Mezhep , din-yorum ilişkisi gibi konularda özgün yaklaşımlar geliştirmek için çalışmaktadır.Biyografi

 

Ali AVCU (Doç. Dr.) Lisans (1999) ve Yüksek Lisans (2002) derecelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesinden; Doktora (2009) derecesini ise Ankara Üniversitesinden almıştır.  1999-2002 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2002-2018 yılları arasında ise Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde Öğretim Elemanı olarak çalışmış olan Ali Avcu, YÖK kanununun 35. maddesine istinaden görevlendirmeyle 2003-2010 yılları arasında Ankara Üniversitesinde görev yapmıştır. 2018 yılı Ağustos ayında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında görev yapmaya başlamıştır. Avcu'nun, İslam Mezhepleri, İmamiye, Bâtınîlik, İsmaililik, Karmatîlik, Din-Kültür İlişkisi, Bâtınîlik-Terör ilişkisi, Tasavvuf-Bâtınîlik ilişkisi gibi konularda yayınlanmış kitap, makale, bildiri ve çeviri çalışmaları bulunmaktadır.


Araştırma Alanları

Dini Gruplar, İslam Mezhepleri, Bâtınîlik, İsmailîlik, Karmatîlik.


Verdiği Dersler

TİB 561 Mezhepler Tarihi Metodolojisi

TİB 562 Mezhepler Tarihinin Kaynakları -I-

TİB 588 Mezhepler Tarihinin Temel Kavramları

TİB 589 Mezhepler Tarihinin Kaynakları -II-

TİB 590 Selefilik

TİB 736 Marjinal İslam Fırkaları (Gulat)

TİB 737 İslam Dünyasında Dini Guruplar

TİB 738 Dini Gurupların Zihniyet Yapıları

TİB 763 Bâtınîlik

TİB 764 Türkiye'de Dini Guruplar

TİB 765 Şiilik


Video ve Görseller

"İsmaililik Kitap Kapak Resmi"