Ana içeriğe atla

1- ASBÜ İlahiyat Fakültesi nerededir?

ASBÜ İlahiyat Fakültesi, ASBÜ Ulus Kampüsü’nde yer almaktadır. Fakültemize ulaşım bilgileri için https://if.asbu.edu.tr/tr/iletisim-bilgileri adresini ziyaret edebilirsiniz.

2- ASBÜ İlahiyat Fakültesinde eğitim kaç yıllıktır?

İlahiyat Fakültesi 4 yıllık (%30 Arapça) lisans programıdır.

3- ASBÜ İlahiyat Fakültesinde hazırlık eğitimi var mı?

Zorunlu Arapça hazırlık eğitimi verilmektedir.

4-ASBÜ İlahiyat Fakültesinde Hazırlık Sınıfı Zorunlu mudur?
Evet. Ancak muafiyet sınavında başarılı olanlar hariç.

5. ASBÜ İlahiyat Fakültesindeki bölüm derslerine başlayabilmem için bir yıllık hazırlık eğitimini tamamlamam zorunlu mudur? Arapça düzeyimin iyi olması halinde hazırlık eğitimini bir yıldan daha kısa sürede tamamlayabilmem mümkün müdür? Hazırlık eğitimini bir dönemde tamamlarsam bahar döneminde bölüme başlayabilir miyim?

Fakültemizde eğitim dili %30 Arapçadır. Bu nedenle, bölüm derslerine başlayabilmeniz için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Hazırlık Muafiyet Sınavı’nda başarılı olmanız gerekir. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı muafiyet puanı 70’tir. Bu sınav, yılda 3 kere yapılmaktadır. Arapça dil düzeyinize göre bu sınavlardan birinden başarılı olduğunuz takdirde, bölüme başlayabilirsiniz. Bölüme güz veya bahar dönemlerinden hangisinde başlayacağınız, başarılı olduğunuz sınavın tarihine bağlıdır.Hazırlık eğitimi ile ilgili detaylı bilgi için https://ydyo.asbu.edu.tr/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 6-ASBÜ İlahiyat Fakültesi Hazırlık sınıfı öğrencileri nerde eğitim görmektedir?
ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ASBÜ Ulus Kampüsü’nde yer almaktadır. Ulaşım bilgileri için https://ydyo.asbu.edu.tr/tr/ydy-iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.

7-Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış olup ASBÜ İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yapan öğrenciler hazırlık eğitimine tabi mi?

Bulunduğu Üniversitede hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış olsa da Fakültemize yatay geçiş yapan öğrenciler için hazırlık muafiyet sınavında başarılı olmadığı sürece hazırlık eğitimi zorunludur.

8- Fakültenize yatay geçiş yapabilmem mümkün müdür?

Fakültemize yatay geçiş sadece güz döneminde yapılabilmektedir. Yatay geçiş başvuruları için her yıl eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının resmî internet sitesinde yayımlanan ilanları takip etmeniz gerekmektedir. Bu ilanlara, ASBÜ’nün internet sitesindeki “Öğrenci” sekmesinin altında yer alan “Yatay Geçiş” başlığından ulaşabilirsiniz.

9-İslami İlimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi arasında fark var mıdır?
İsim değişikliği dışında hiçbir fark yoktur. Müfredat, ders programı ve iş imkânı olanakları aynıdır.

10. ASBÜ’de öğrencilere yurt imkânı sunulmakta mıdır?

ASBÜ’de yurt imkânı bulunmamaktadır. ASBÜ dışındaki yurt imkânı için https://adayogrenci.asbu.edu.tr/tr/barinma adresini ziyaret edebilirsiniz. 

11. ASBÜ’de yer alan öğrenci toplulukları hakkında bilgi edinebilir miyim?

ASBÜ’de yer alan öğrenci toplulukları ve bu toplulukların faaliyet alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için https://sksdb.asbu.edu.tr/tr/ogrenci-topluluk adresini ziyaret edebilirsiniz.

12-İlahiyat Fakültesi mezunları ne iş yapar?

İlahiyat Fakültesi mezunları, Akademisyen olabilir. Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında öğretmen, idareci, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, din işleri uzmanı, vaiz, vaize vb. olma imkânına sahiptir.

13-Ders Muafiyeti başvuruları nasıl yapılır?

Öğrenci Akademik Takvimdeki belirtilen süreler içerisinde dilekçe ile başvurur. Dilekçe ekine öğrencilerin daha önce yükseköğretim kurumlarında aldıkları dersleri gösteren başarı durum belgesi (transkript) ve ders içerikleri eklenerek Dekanlığa teslim edilir.

14-Kayıt dondurma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Öğrencilere Akademik Takvimdeki belirtilen süreler içerisinde dilekçe ile başvurur. Kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yıla kadar izin verilebilir. ASBÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 6. fıkrası hariç, öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu olanaktan bir kez yararlanabilir.

15- Kayıt silme başvuruları nasıl yapılır?

Öğrenci dilekçe ekine ilişik kesme belgesindeki ilgili imzaları tamamlayarak öğrenci kimliği ile birlikte Dekanlığa başvurur.

16- ASBÜ İlahiyat Fakültesi’ni kazanabilmem için AYT - TYT sınavlarında yaklaşık olarak hangi yüzdelik dilimde / sıralamada olmam gerekir?

Konuyla ilgili geçmiş yıllara ilişkin ayrıntılı bilgi ve istatistikler için https://yokatlas.yok.gov.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

17- Fakültenizin müfredatı hakkında bilgi edinebilir miyim? Fakültenizde verilen seçimlik dersler nelerdir?

ASBÜ İlahiyat Fakültesi’nde verilen derslerin ders içerikleri ile ilgili detaylı bilgi için https://obs.asbu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx linkinde yer alan “AKTS Bilgi Paketleri”ni inceleyebilirsiniz.

18- Fakültenizde derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre, derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 16: “Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dâhil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkına sahip olamaz. 

19- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisans eğitimi ile ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisans eğitimi ile ilgili mevzuata https://oidb.asbu.edu.tr/tr/mevzuat adresinden ulaşılabilir.

20- Burs imkânı var mıdır?

ASİMDER tarafında her yıl farklı şartlar ilan edilerek başarı bursu verilmektedir.

21- Müfredat dersleri dışında eğitim olanakları var mıdır?

Evet. AKDES kapsamında dileyenler öğretim elemanlarının açtıkları dersten istedikleri dersi alabilirler.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.