Ana içeriğe atla
Prof. Dr. Hayri KAPLAN
Prof. Dr. Hayri KAPLAN

Anadolu İslam Düşüncesi ve Tasavvuf alanında çalışmalarıyla tanınan bir akademisyen.

Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı

Fakülte Kurulu Üyesi

[Din güzel ahlâktır. Hz. Muhammed]

  • Tasavvuf literatürü uzmanlık alanıdır.
  • Fahruddîn er-Râzî, Ahmed er-Rifâ‘î, Mevlânâ, Şemsüddîn el-Mizzî, Hacı Bayram, Şa‘rânî üzerine çalışmalar yapmıştır.
  • Ahi Evran’ın menkıbevi ve tarihsel hayatını araştırmaktadır.
  • Tasavvuf ağırlıklı olmak üzere Tefsir, Hadis, Fıkıh, Tarih, Kelam, Felsefe gibi İslami ilimlerin hemen her alanına ilişkin yazma eserleri ve katalog bilgilerini içeren dijital bir kütüphane oluşturma idealini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
  • Fuat Sezgin’in İslam’da Bilim ve Teknik kitabının Türkçe çevirisini yayına hazırlayanlardandır.


Biyografi

Hayri Kaplan (Prof. Dr.), lisans eğitimini (1988) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamlamış, yüksek lisans derecesini (1995) ve doktora derecesini (2001) Ankara Üniversitesinden almıştır. 1992-1999 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. 1999-2019 yıllarında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik çalışmalarını yürütmüş, 2019 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine katılmıştır.

Tasavvuf ve tarihi üzerine çalışmalar yapan Hayri Kaplan’ın, Tahrif ve Tashih: 13. Yüzyıl Anadolu İslam Düşüncesi Üzerine İncelemeler başlıklı telif ve Rifâîlik ile ilgili çeviri kitapları bulunmaktadır.


Araştırma Alanları

Tasavvuf ve Tasavvuf Tarihi, Anadolu’da Tasavvuf, tarikatlar, Rifâîlik, Mevlevîlik, Ahîlik, Bayrâmîlik, Nakşîlik, Tasavvuf ile bir şekilde ilgili diğer İslami İlimler.


Verdiği Dersler

Video ve Görseller