Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi Khalid EL-AWAİSİ

Beytülmakdis Çalışmaları alanlarında öncü bir akademisyen.

DEĞİŞİMİ VE ÖZGÜRLÜĞÜ YÖNETEN BİLGİDİR

Beytülmakdis/ Kudüs Çalışmaları alanı uzmanıBiyografi

Beytülmakdis Çalışmaları alanı uzmanı. 2003 Yılında Abertay Üniversitesi Beytülmakdis araştırmaları alanında Yüksek lisansını tamamladı. 2006’da “Mapping İslamicjerusalem” başlıklı teziyle doktorasını bitirdi. Bu çalışması “Genç Alademisyenler Beytülmakdis Ödülü”ne layık görüldü.

Britanya’da kurulan Beytülmakdis Çalışmaları Merkezi’nde yöneticilik görevini üstlendi (2007-2011). Bunun yanında yüksek lisans ve doktora danışmanlığı yaptı. Uluslararası birçok sempozyumda bulunda ve Beytülmakdis ile alakalı konferanslar verdi.

Çok sayıda akademik makalesi bulunan Khalid El-Awaisi, 2006 yılında Aberdeen Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent oldu.  Hâlihazırda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin İslam Tarih bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.


Araştırma Alanları
  • Erken İslam Tarihi
  • Beytülmakdis Çalışmaları
  • Kuran ve Hadis Çalışmaları
  • Kur'an Coğrafyası
  • Siyer Çalışmaları
  • Mukaddes Diyarın Tarihi Coğrafyası

Verdiği Dersler
  • Kur’an ve Hadisler Işığında Beytülmakdis (Tezli Yüksek Lisans)
  • Erken İslam Dönemi’nde Beytülmakdis’in Tarihi (Tezli Yüksek Lisans)

Video ve Görseller