Ana içeriğe atla
Prof. Dr. Latif TOKAT

Dini Sembolizm, Varoluşçu Teoloji, Estetik-Din ilişkisi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı

[ Çağımız Tanrı’nın ve ölümlülüğün unutulduğu bir çağdır. M. Heidegger ]

  • Din dili ve dini sembolizm konularında çalışmalar yapmıştır.

  • Varoluşçu Teoloji adlı kitabıyla teolojinin varoluşsal boyutuna dikkat çekmektedir.

  • Çağımızın önemli felsefi sorunlarından birisi olan Varlığın ve hayatın anlamı konusunda yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

  • Estetik ve sanatın Tanrı, Varlık, din ve metafizikle ilişkisi hakkında çalışmalar yapmaktadır.Biyografi

Latif Tokat (Prof. Dr.) Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı. Aynı üniversitede “Teist Varoluşçulukta Hürriyet Problemi” adlı tezle Din Felsefesi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1996’da Dokuz Eylül Üniversitesinde başladığı doktorasını “Dinde Sembolizm” adlı tezle yine Din Felsefesi alanında yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde ise öğretim üyesi olarak çalıştı. Aynı üniversitede bir süre Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı. 2012 yılında, “Amerikan Dünya Görüşünde Din” başlıklı araştırma için YÖK bursuyla üç ay süreyle Chicago’da bulundu. 2015 yılında ise, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin katkılarıyla inceleme ve araştırma için altı hafta süreyle Londra’da kaldı. Din Felsefesi alanında çalışmalar yapan Latif Tokat, hem doktorada hem de doktora sonrasında felsefe ve teoloji alanlarında özellikle mukayeseli çalışmalara ağırlık verdi. Yayınlanmış kitap ve makaleleri, uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.


Araştırma Alanları

Sistematik İslam düşüncesi, sistematik teoloji, estetik-din ilişkisi, tarihin anlamı, dini epistemoloji, felsefi-dini çoğulculuk, sekülarizmin imkanı.


Verdiği Dersler

Video ve Görseller

Anlam Sorunu      Dinde Sembolizm      Varoluşçu Teoloji     Din Felsefesi     din felsefesi yazıları