Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DİLBAZ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DİLBAZ

Modernleşme dönemi İslam tarihi üzerine çalışmalar yapmaktadır.

"Şuna inanınız ki, dünyada hiçbir fetih, kaderin sırrına vâkıf olanlar için, sınıf kapısını açmak kadar şerefli değildir". (Nurettin Topçu)Biyografi

Rizeli bir ailenin çocuğu olarak 1983'te Delice'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alaçam, Kalecik, Çankırı ve Sungurlu'da tamamladı. "Ahmed Vefik Paşa ve Hikmet-i Tarih Adlı Eserinin Çevirim Yazısı" başlıklı bitirme teziyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu (2005). Aynı üniversitede İslam tarihi alanında "Ulemanın Islahatlara Yaklaşımı Bağlamında el-Kevkebü'l-Mes'ûd fî Kevkebeti'l-Cünûd Adlı Eserin Metin ve Tahlili" isimli teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı (2008). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "II. Abdülhamid Dönemi Mektep Sisteminde İslam Anlayışı" başlıklı doktora tez çalışmasını bitirdi (2017). 2006-2012 yılları arasında Ankara/Gölbaşı'nda imam-hatiplik yaptı. 2012-2019 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Askerî Modernleşmenin Dinî Müdafaası - Es'ad Efendi'nin Şerhli es-Sa'yü'l-Mahmûd Tercümesi (İstanbul, Dergâh Yayınları, 2014) isimli kitabının yanında düşünce tarihi, eğitim tarihi ve biyografi alanlarında yayınlanmış makale ve tebliğ çalışmaları bulunmaktadır.     


Araştırma Alanları

Modern dönem Osmanlı tarihi ve medeniyeti, ulema-ıslahat ilişkisi, mektepleşme süreci, din-modernleşme ilişkisi, sözlü tarih 


Verdiği Dersler

Video ve Görseller