Ana içeriğe atla
Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

Kelâm Anabilim Dalı'nda, "Kötülük Problemi" deyince akla gelen ilk isim.

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

Kelâm Anabilim Dalı Başkanı

Fakülte Kurulu Üyesi

 

"Allah, azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir." (Kur'an, Yunus 10/100)

  • Kötülük problemi uzmanlık alanıdır.
  • İnsan hürriyeti gibi Kelâm İlmi'nin problematik meselelerinde çalışmalar yapmıştır.
  • Araştırmaları daha çok metodoloji, iyimserlik, kötümserlik ve kader gibi konuların kritiği üzerine yoğunlaşmıştır.
  • Mu'tezile'nin Kur'an Müdafaası ile ilgili bir çalışması vardır.


Biyografi

Metin ÖZDEMİR (Prof. Dr.), 1990 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı yıl içerisinde A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam-İslam Felsefesi Bölümü’nde Yüksek Lisans programına başladı. Yüksek lisansını 1994 Yılında Hz. Peygamber’in “Mirac” olayı ile ilgili olarak bitirdi. Doktorasını 1998 Yılında “İslam Kelamı’nda Kötülük Problemi” adlı teziyle tamamladı. 1995 Yılında Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1998 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında da Doçent oldu. 2004/2005 akademik yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan burslu olarak Ürdün Üniversitesi’nin Dil Merkezi’nde yabancılar için hazırlanmış olan programa devam etti. 2009 (19 Ağustos) yılında profesör oldu. 04.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi’nden naklen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve Mezhepler Tarihi Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak geçti. Ardından 03/01/2018 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi Kelam Anabilim Dalına Öğretim Üyesi olarak atandı. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kötülük problemi, insan hürriyeti, kader ve Mutezilenin Kur’an müdafaası gibi konular üzerinde çeşitli kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.


Araştırma Alanları
  • İslâm Kelâmı'nda kötülük problemi
  • İnsan hürriyeti ve kadercilik
  • Çağdaş Kelâm problemleri
  • Kur'an müdafaası

Verdiği Dersler

TİB713 Kelâmî Metodolojinin Temel Dinamikleri (Doktora)

TİB714 İslâm Kelâmının Klasik Metinlerinden Seçmeler (Doktora)

TİB742 Rasyonel Teoloji (Doktora)

TİB513 Kelâm Metodolojisi ve Kaynakları (Yüksek Lisans)

TİB515 Klasik Kelâm Metinleri-1 (Yüksek Lisans)

TİB564 Çağdaş Kelâm Metinleri (Yüksek Lisans)

TİB566 Kelâm Ekolleri (Yüksek Lisans)

 

 


Video ve Görseller

 

 

 

program 1 program 2 program 3 

 

 

program 4 program 5   program 6

 

 

program 7   program 8   program 9

 

 

program 10   program 11