Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÇELİK

Dr. Çelik, Klasik Mantık, Modal/Kipli Mantık, Kıyas Teorisi ve Adabu'l-Bahs ve'l-Munazara ile ilgili çalışmalar yapan bir akademisyendir.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı

Mantık Anabilim Dalı Başkanı

Eskiyeni Dergisi Mantık Alan Editörü

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Üniversite Yaşamına Uyum Programı Koordinatörü (2016-2019)

Mantık, insana yeteri kadar belgelenmemiş herhangi bir inancı doğru diye kabul etmemesini öğretir.

Klasik Mantık

Mantık Felsefesi ve Problemleri

İbn Sina ve Sonrası Modal Mantık

Bir Cedel Teorisi Olarak İlm-i Hilaf ve İlm-i Nazar

Adabu'l-Bahs ve'l-Munazara TeorisiBiyografi

1989 yılında Bartın'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini İstanbul’da, orta öğrenimini Bartın'da tamamladı. 2007 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans öğrenimine başladı. 2011 yılında "Kazvînî'nin Şemsiye Adlı Eserine Göre Delalet" adlı bitirme teziyle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Mantık) Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans programını "Tanım Teorisi ve Epistemoloji İlişkisi" teziyle 2014 yılında tamamladı. 2014 yılında başladığı doktora öğrenimini "Klasik Mantıkta Modal Kıyas Teorisi" başlıklı doktora tez çalışmasıyla 2020 yılında tamamladı.

2012-2013 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2013'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak geçiş yaptı ve 2020 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Halen, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Mantık Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi  olarak görev yapmaktadır.


Araştırma Alanları

Klasik Mantık, Modern Mantık, Mantık Felsefesi, Adabu'l-Bahs ve'l-Munazara, İlm-i Hilaf ve İlm-i Nazar


Verdiği Dersler

Video ve Görseller