Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet SEVİNÇ

Dr. Muhammet SEVİNÇ, Türk Din Musikisi alanında araştırmalar yapan bir akademisyen olup aynı zamanda Tasavvuf musikisi sanatçısı ve kanun icracısıdır.

“Musiki, Allah âşıkları için ruhun gıdasıdır; zira onda sevgiliye yani Allah’a kavuşma ümidi mevcuttur." Mevlânâ “Musiki, insanı Allah’a en ziyade yaklaştıran şeydir ve bütün bilgilerin ve felsefelerin üstündedir” BeethovenBiyografi

1980 yılında Çankırı/Şabanözü’nde dünyaya geldi. Ankara’da ilköğreniminin ardından hafızlık eğitimimi tamamladı. 2000 yılında Ankara Sincan İmam Hatip Lisesi’nden mezun olup aynı yıl Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi’ni kazandı. 2004 yılında Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi’nden “Darülelhan Tarihçesi” adlı lisans teziyle mezun oldu. 2004-2008 Artvin İHL’de, 2008-2010 Tokat And. İHL’de, 2010-2015 yılları arasında ise Ümraniye And. İHL’de meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptı. 2010 yılında Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Türk Din Musiki A.B.D’da Yüksek lisans eğitimime başladı ve 2013 yılında “Tefvik Rıza Bey”e ait “Söz ve Saz” adlı yazma musiki nazariyatı eseri üzerine yaptığı yüksek lisans tezi ile mezun oldu. 2014 yılında yine Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde aynı alanda doktora eğitimine başladı ve 2020 yılında Fatımîler dönemi saray musikişinaslarından olan İbnü’t-Tâhhân’ın “Havi’l-Fünûn ve Selvetü’l-Mahzûn” adlı yazma eserinin tahkik ve incelmesinden oluşan doktora tezi ile Doktor ünvanı aldı. 2015-2020 Yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikisi A.B.D. araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2020 yılı Eylül ayından itibaren ASBÜ İlahiyat Fakültesi’nde Türk Din Musikisi A.B.D. Dr. Öğretim Üyesi ve Ana Bilim Dalı başkanı olarak grevine devam etmektedir.

Dini musiki ile ilgili çalışmalarına imam hatip lisesinde öğrenci olduğu dönemlerde Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde Hafız Abdülkadir Şehitoğlu’ndan cami musiki üzerine makam-kıraat- mevlid ve ilahi meşki eğitimi alarak başladı ve 1994-2002 yılları arasında Hacı Bayram ilahi gurubuyla selatin camilerinde tertip edilen, TRT kandil-mevlid programlarına katıldı. Yine İmam hatip lisesi yıllarında katıldığı “güzel ezan okuma ve kuran-ı kerimi güzel okuma yarışmalarında” Ankara il ve İç Anadolu bölge birincilikleri aldı. İlahiyat Fakültesi eğitimi süresince Doç.Dr. Fatih KOCA’dan dini musiki eğitimi aldı ve bir süre Ney meşketti. Ardından kanun ircasına yöneldi ve Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi’nde tasavvuf musikisi korosu çalışmalarına kanun icracısı olarak katıldı. 2011-2015 yılları arasında İstanbul Galata Mevlevihanesi’nde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen mevlevi ayini programına, nâthan, aşırhan, ve ayinhan olarak katıldı. Yüksek lisans ve Doktora eğitimi sırasında Marmara Ünv. İlahiyat Fakütesi Türk Din Musikisi A.B.D. Başkanı Prof.Dr. Ahmet Hakkı TURABİ’den musiki tarihi ve nazariyat konularında istifade etti. İstanbul Fatih Karagümrük’teki Cerrahi Tekkesi meşklerine katılarak tekke musikisi repertuarını genişletti. Metropol müzik tarafından 2014 yılında hazırlanan “Aşkın Halleri” adlı tasavvuf musikisi albüm projesinde solist olarak yer aldı. Yine “Diyanet TV Nağmeden Gönüle” adlı Programın Solistleri arasında yer aldı. Ayrıca çeşitli musiki toplulukları bünyesinde Solist, koro ve kanun sanatçısı olarak yurt içi ve yurt dışı birçok tasavvuf musikisi konser programına ve Radyo-TV yayınlarına da katılan araştırmacı, evli ve dört çocuk babasıdır.


Araştırma Alanları

Cami ve Tekke Mûsikisi Formları ve Uygulamaları

Dini Musiki Tarihi

Fatımiler Dönemi Musikisi

Musiki Nazariyatı


Verdiği Dersler

Türk Din Musikisi

Cami Musikisi Formları

Tekke Musikisi Formları

Musiki Tarihi


Video ve Görseller

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.