Ana içeriğe atla
Dr. Zeynep KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KAYA

İnanç ve din eğitimi, din eğitimi politikaları alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

İlahiyat Akreditasyon Ajansı Üyesi


Din eğitimi tarihi alanında çalışmalar yapmaktadır.

İnanç gelişimi ve din eğitimi ilişkisini incelemektedir.

Eğitim-Modernleşme ilişkisi sürecinde ortaya çıkan problemler üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Gençlik ve din eğitimi başlığı ilgi alanlarını arasında yer almaktadır. 

Ailede din eğitimi bağlamında ebeveyn-çocuk -ergen ilişkilerini incelemektedir.  Biyografi

2001 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversitenin Din Eğitimi Bilim Dalı’nda “Basında Din Eğitimi-Öğretimi Laiklik Tartışmaları (1945-1960)” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı.  2014 yılında “Din Eğitimi Açısından İnanç Gelişim Teorisi Üzerine Bir Araştırma ve Değerlendirme” adlı teziyle doktora çalışmasını nihayete erdirdi. Doktora çalışması, Türk Toplumunda İnanç Gelişimi ve Din Eğitimi, adıyla kitaplaştı. 2004-2017 yılları arasında Ensar Vakfı ve Değerler Eğitimi Merkezi bünyesindeki araştırma projelerine katıldı, Değerler Eğitimi Merkezi’nde atölye çalışması yürüttü. 2003’ten 2017 yılına kadar İstanbul’da İmam-Hatip Meslek dersi öğretmeni olarak görev yaptı. 2017 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Din Eğitimi Bilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı. 2018 yılında ise Ankara sosyal Bilimler Üniversitesine katıldı. 


Araştırma Alanları

 Eğitim Politikaları, Yetişkin Eğitimi, İnanç Gelişimi, Din Eğitimi Tarihi, Ailede Din Eğitimi.


Verdiği Dersler

İİF271   Eğitim Bilimine Giriş

İİF273   Öğretim İlke ve Yöntemleri

FDB569 İslam Eğitim Tarihi

FDB560 Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi

FDB562 Karşılaştırmalı Din Eğitimi


Video ve Görseller

inanç gelişimi kapak sayfası         ""