Ana içeriğe atla

İlahiyat Fakültesi Lisans Programı


ikon Program Hakkında

İlahiyat Fakültesi, dini inanç ve değerleri anlamak ve yorumlamak amacıyla araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi, bireyin ve toplumun dini inanç ve değerler konusundaki ihtiyaçlarına çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda fakültemiz, nitelikli bilim insanı, entelektüel eğitimci ve din görevlileri yetiştirmeyi, dini inançların doğru anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

dif1

 

ikon2ASBÜ İlahiyat Fakültesi Farkı

Zengin İçerik: Fakültemizde, İslam dini ve diğer dünya dinleri, seçmeli derslerin sağlayacağı imkânlarla daha geniş ve derinlikli olarak öğretilecektir.

Disiplinlerarasılık: Fakültemizde hem islami ilimlerin kendi içinde hem de diğer sosyal ve beşeri bilimlerle ilişki ve etkileşim içinde bir eğitim anlayışı hedeflenmektedir. 

Araştırma Odaklı Eğitim: Öğrenciler lisans döneminden itibaren bilimsel araştırmalara özendirilecektir. Her öğrenci son iki yılda yöneldiği özel alana uygun olarak araştırma becerisini geliştirebilecektir.

Birden Fazla Yabancı Dil İmkânı: Fakültemizde, Arapça ve İngilizcenin yanı sıra öğrencilerimizin ilgi duyacakları Farsça, İbranice, Japonca ve Çince gibi diğer dünya dillerini öğrenme imkânı vardır.

Bireysel Danışmanlık: Fakültemizde, lisans eğitimi boyunca öğrencilerimize ilgi duydukları alanlara yönelik bireysel danışmanlık yapılacaktır. 

Çift Diploma İmkânı: Fakültemizde, gerekli şartları sağlayan öğrencilerimize, farklı fakülte ve bölümlerden ders almalarını sağlayarak “çift ana dal” ve “yan dal” programlarından yararlanma imkânı sunulacaktır.

İş Olanakları

İlahiyat Fakültesinin birincil amacı, sosyal bilimlerin farklı alanlarında eğitim almış aydın, düşünce insanı ve akademisyenler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri yönünde gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

İlahiyat Fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ve Meslek Dersleri öğretmenliği yapabilecekler ve bağlı oldukları birimlerle alakalı farklı kademelerde görev alabileceklerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ise müftülük, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam hatiplik, aile ve irşat eğitimciliği gibi farklı alanlarda görev yapabileceklerdir.

Bunların yanı sıra öğrencilerimiz herhangi bir lisans diplomasını yeterli gören kamu kurumu ve özel sektörlerde istihdam edilebilecektir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.