Ana içeriğe atla
 1. Genç Atebe Akademik Düşünce Kültür ve Sanat Dergisi ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmalar yayınlayarak İslami İlimler ve sosyal bilimler alanlarına genç kalemlerin birikimlerini sunmayı amaçlamaktadır.
 2. Genç Atebe Akademik Düşünce Kültür ve Sanat Dergisi, yılda iki kez (21 Haziran ve 21 Aralık) yayımlanan bir dergidir. Haziran sayısı için son makale gönderim tarihi, 1 Mayıs; Aralık sayısı için son gönderim tarihi 1 Kasım olarak belirlenmiştir. Belirtilen tarihlerden sonra gönderilen çalışmalar, bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır. Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda son gönderim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.
 3. Genç Atebe Akademik Düşünce Kültür ve Sanat Dergisi’nde lisans ve lisansüstü öğrencilerin yazıları yayınlanır.
 4. Genç Atebe Akademik Düşünce Kültür ve Sanat Dergisi yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça, İngilizce ve diğer dillerde çalışmalar da yayınlanır.
 5. Dergide yayınlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviri, kitap ve sempozyum tanıtımı, eleştiri ve değerlendirmelerininin yanı sıra edebiyat, kültür ve sanat alanlarında yazılan yazılar da kabul edilir. Çeviri eserlerin yayınlanması için eseri yayınlayan kurumdan izin belgesinin ibrazı mecburidir.
 6. Dergiye gönderilen çalışmalar, başka yerde yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Bu durumdan kaynaklanacak sorunlarla ilişkili hukuki sorumluluk, yazara aittir.
 7. Tebliğden üretilen makalelerin işleme alınabilmesi için yazarın “Çalışmam, yayınlanmamıştır veya yayınlanmayacaktır.” şeklinde ıslak imzalı taahhütname doldurarak sisteme yüklemesi gereklidir. Dublication/Tekrar Yayın / Bilimsel Yanıltma /Çoklu Yayın, suçtur. TÜBİTAK Yayın Etik Kurulu’na göre duplikasyon, aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayınlamaktır. Bir makale önceden değerlendirilmiş ve yayınlanmışsa bunun dışındaki yayınlar duplikasyon sayılır.
 8. Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla bir çalışma yayınlanabilir.
 9. Yayınlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez.
 10. Yazardan makale başvuru ücreti alınmaz.
 11. Yazardan yayın ücreti alınmaz.
 12. Yayınlanan çalışma, daha önce sunulan bir tebliğ ise veya yazı tezden üretilmişse çalışmada bu durum mutlaka belirtilmelidir.
 13. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın hakları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine aittir.
 14. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, Genç Atebe: Akademik Düşünce Kültür ve Sanat Dergisi Yayın Kurulu’na aittir.
 15. Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 6. Maddesi uyarınca yazıların, dil, üslup ve içerik yönünden ilmî ve hukukî her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Açıklanan görüşler, Genç Atebe Dergisi Yayın Kurulunu herhangi bir şekilde bağlamaz.
 16. Genç Atebe: Akademik Düşünce Kültür ve Sanat Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Dergi Editörlüğü’ne devredilmiş sayılır.

Genç Atebe Akademik Düşünce Kültür ve Sanat Dergisi’nde yayınlanan makaleler intihal tespit programlarıyla taranmaktadır.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.