Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi Abdulrahman ALHAJ

Siyasal İslam ve Çağdaş Kuran Araştırmaları

Dr. Öğretim Üyesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü ve Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBU)

''Bilim, bilim insanları için değil, bilim insanları bilim için vardır.'' (al-Gazzali)Biyografi

Abdulrahman ALHAJ (Dr. Öğr. Üyesi), lisans eğitimini Fıkıh ve Usul-ı Fıkıhta uzmanlaşarak Şam Üniversitesinde tamamlamış, tezli yüksek lisans derecesini (2006) İslami İlimler branşında İmam Ouzai Üniversitesinden, doktora derecesini ise (2011) Kur’an Çalışmaları alanında International Islamic University Malaysia’dan almıştır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine 2016 yılı Eylül ayında katılmıştır.

Siyasal İslam ve Çağdaş Kur’an Çalışmaları vb. konularda uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış çok sayıda Arapça ve İngilizce çalışmaları bulunmaktadır.


Araştırma Alanları
  1. Kur‘ani söylem analizi, Kuran'ın tefsiri, Kuran ilimleri, Hadis ilminde metin tenkidi çalışmaları, Hz. Muhammed'in hayatı, yorum metodolojileri (klasik ve çağdaş), Peygamber çağından sonra klasik ve erken dönem İslami metinlerin söylem ve metinsel çözümlemesi ve çağdaş İslami metinler.
  2. Din, politika ve toplum, siyasal İslam ve MENA bölgesinde dini hareketler.

Verdiği Dersler
  • Kur‘ani Söylem Analizi (IIUM) (lisans)
  • Hadis İlminde Metin Tenkidi Çalışmaları (IIUM) (lisans)
  • İslam Bibliyografyası (USIM) (lisans)
  • Kuran'ın Bilimsel Yorumu (USIM) (lisans)
  • Afrika'da Dini Hareketler (ASBU) (yüksek lisans)

Video ve Görseller

BOOK2