Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi Hadiye ÜNSAL

Kur’an tarihi, nüzul kronolojisi ve sure içeriklerine dair çalışmalarıyla öne çıkan bir akademisyen.

"Bir insan kendini sınırladığı ölçüde sonsuzluğa da yaklaşmış demektir. (S. Zweig)"

Kur'an tarihi ve nüzul kronolojisi konusunu incelemektedir.

Kur'an'da Ehl-i kitapla (Yahudi ve Hıristiyanlar) ilgili hitaplara dair çalışmalar yapmaktadır.

Nüzul-siret ilişkisi bağlamında Kur'an surelerinin temel vurguları konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Son dönem Osmanlı aydınlarının Kur'an yorumlarına dair çalışmalar yapmaktadır.Biyografi

Hadiye Ünsal (Dr. Öğr. Üyesi), lisans (2007), yüksek lisans (2010) ve doktora (2014) derecelerini  Çukurova Üniversitesinden almıştır. Frankfurt Goethe Üniversitesinde araştırmalar yapmıştır. Doktora çalışmasını tamamladığı 2014 yılından 2018 yılına kadar Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan Hadiye ÜNSAL, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine 2018 yılı Şubat ayında katılmıştır.  Hadiye Ünsal'ın, Tefsirde Heterodoksi: Kâdiyânîlik ve Kur'an, Erken Dönem Mekkî Surelerin Tahlili ve Kur'an Tarihi (eserin diğer yazarı Mustafa Öztürk) adlı kitapları mevcuttur. 


Araştırma Alanları

Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, Hint-Alt Kıtası Kur'an Araştırmaları, Kur'an Tarihi, Nüzul Kronolojisi.


Verdiği Dersler

TİB747    Klasik Tefsir Metinleri

TİB721    Siret-Nüzul İlişkisi

TİB722    Tefsir Tarihi

TİB750    Kur'an Çevirilerinde Yöntem Sorunu

TİB551    Klasik Dönem Ulumu'l Kur'an Metinleri

TİB582    Modern Dönem Tefsir Geleneği

TİB584    Kur'an Surelerinin Muhtevası  

 


Video ve Görseller

kitap 1    kitap 2    kitap 3