Ana içeriğe atla

Genç ATEBE Akademik Düşünce, Kültür ve Sanat Dergisi, 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak dini ilimlerde ve sosyal bilimler alanında yayımlanan ulusal akademik, kültür ve sanat dergisidir.

1. Genç ATEBE Akademik Düşünce, Kültür ve Sanat Dergisi, İsnad Atıf Sistemi'ni (İSNAD-Metiniçi ve İSNAD-Dipnotlu) kullanmaktadır.

2. Başvuru esnasında 120-150 kelimelik Türkçe öz, İngilizce abstract ve en az 5’er adet Türkçe ve İngilizce anahtar kavram yazılmalıdır. 

3. Gönderilen metinde ilk sayfada yazarın ismi ve kurum bilgileri İSNAD Atıf Sistemi'ne uygun olarak yazılmalıdır. Bk. https://www.isnadsistemi.org/guide/akademik-yazim/3-yazar-ve-kurum-bilgisinin-yazimi/

Örnek:

Maşite Sebahat Nur ERCAN

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Lisans Öğrencisi.

Ankara, Türkiye

Social Sciences University of Ankara, Faculty of Islamic Sciences, Undergraduate

Ankara, Turkey

masitesebahatnur.ercan@student.asbu.edu.tr

Microsoft Office Word Programı Mizanpaj Ölçüleri

4. Metin: Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar Microsoft Office Word programında yazılmalıdır.

5. Sayfa Boyutu: A4 ebatlarında olmalıdır.

6. Yazı stili: Metinler “Times New Roman” yazı stilinde, “11 punto” ve “Tek” satır aralıklı olarak yazılmalıdır.

7. Kenar Boşlukları: Üstten 3,5 cm., alttan 3,5 cm., soldan 1,75 cm, sağdan 1,75 cm. ve cilt payı 0 cm.; paragraf aralıkları ön 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar ise aynı formatta, “10 punto”; “tek” satır aralıklı ve ilk satır “asılı- 0.5 cm.” olarak ayarlanmalıdır.

8. Latin dillerinde Cambria; Arapçada Traditional Arabic; Farsçada Traditional Arabic yazı stili kullanılmalıdır.

Başlıklar

9. Makalenin başında Türkçe ve İngilizce başlık bulunmalıdır. Başlıklar mümkün olduğunca kısa ve konuyu yansıtacak şekilde olmalıdır. Başlıklar, “1. 2. 3.; 1.1., 1.2.; 1.2.1.” şeklinde rakam ve sonrasında nokta kullanılarak otomatik olarak oluşturulmalıdır. Birinci derece başlıklarda yer alan tüm harfler aşağıda örnekleri sunulduğu gibi büyük harfle ve koyu yazılmalıdır:

Örnek Makale Başlıkları:

GİRİŞ

1. KELÂMIN ÖNEMİ

2. KELÂMIN MEŞRÛİYETİ

SONUÇ

KAYNAKÇA

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.