Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi İsmail AKKOYUNLU

İbn Teymiyye, Şiî-Sünnî Reddiye Metinleri, Selefîlik ve Klasik İslam Mezhepleri çalışmalarıyla tanınan akademisyen

* Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Asistan Temsilciliği (2013-2019)

* İslam Mezhepleri Tarihi I ve İslam Mezhepleri Tarihi II Lisans Ders Asistanlığı (2011-2019)

* Çağdaş İslam Akımları ve Türkiye'de Dinî Akımlar Lisans Ders Asistanlığı (2011-2019)

Okumayan zihin, sulanmayan ağaç gibidir. (İsmail AKKOYUNLU)

* İbn Teymiyye ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

* Ehl-i Hadis/Hanbelî gelenek ve Selefîlik, ilgi alanları arasında yer almaktadır.

* İslam düşüncesinde "iman teorisi" ile ilgilenmektedir.

* Şiî-Sünnî reddiye metinleri ve bu metinlerin mezhepler arası ilişkilerdeki yerini incelemektedir.

* Şiî-Sünnî imamet-hilafet tartışmaları ve bu tartışmaların İslam siyaset teorisindeki yeri araştırma alanları içerisindedir.Biyografi

İsmail AKKOYUNLU (Dr. Öğr. Üyesi)

2007 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

2011 yılında yüksek lisansını, 2017 yılında ise doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı.

(Yüksek Lisans Tez Başlığı: "İbn Teymiyye'nin İman Konusunda Mezheplere Bakışı")

(Doktora Tez Başlığı: "İbn Teymiyye'nin Şia'ya Reddiyesi")

2007-2011 Yılları arasında Elazığ-Merkez Hilalkent İlköğretim Okulu'nda Din Kült. ve Ahlk. Bilg. Öğretmenliği yaptı.

2011-2017 Yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak 2017-2019 yılları arasında ise aynı fakültede Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2015 Yılında 4 ay süreyle Ürdün Üniversitesi'nde alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu ve Arapça dil eğitimi aldı.

2019 Yılının Şubat ayında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dinî İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başladı.


Araştırma Alanları

İbn Teymiyye, Hanbelîlik, Şiîlik, Selefîlik, Şiî-Sünnî Reddiye Metinleri, İslam Siyaset Teorisi


Verdiği Dersler

İslam Mezhepleri Tarihi I (Lisans)

İslam Mezhepleri Tarihi II (Lisans)

Çağdaş İslam Akımları (Lisans)

Türkiye'de Dinî Akımlar (Lisans)

Ehl-i Sünnet (Yüksek Lisans)

Ehl-i Hadis Zihniyeti ve Hanbelîlik (Yüksek Lisans)

Mezhepler Tarihi Metodolojisi (Yüksek Lisans)

Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (Yüksek Lisans)

Mezhepler Tarihi'nde Metin Tahlili (Doktora)

Vehhabîlik ve Selefîlik (Doktora)

Mezhepler Tarihi'nde Usûl Sorunu (Doktora)


Video ve Görseller